Метро София

Метро София разписание

От по долния линк озаглавен "Метро разписания", може да видите разписанията на метрото в София.

Метро разписания

Отдолу може да видите таблици с разписания на метрото.
От въпросното метро разписание, може да добиете представа през какъв период от време се движат мотрисите в различните часови диапазони.

Делничен ден
Часови интервали М1+М2 участъкът между метростанции Сливница и Младост 1 М2 участъкът между метростанции Витоша и Сливница М1 участъкът между метростанции Младост 1 и Бизнес парк.

М2 участъкът между метростанции Младост 1 и Летище София.
Интервали между влаковите мотриси в минути
05:00 – 06:30 6 мин. 12 мин. 12 мин.
06:30 – 07:30 4 6 8
07:30 – 09:30 3 6 6
09:30 – 10:30 3:30 6:30 7:00
10:30 – 16:30 4:30 9 9
16:30 – 20:30 4 8 8
20:30 – 22:00 5 10 10
22:00 – 23:00 6 12 12
23:00 – 24:00 7 14 14
Празничен ден
Часови интервали М1+М2 участъкът между метростанции Сливница и Младост 1 М1 участъкът между метростанции Младост 1 и Бизнес парк.

М2 участъкът между метростанции Витоша и Сливница.

М2 участъкът между метростанции Младост 1 и Летище София.
Интервали между влаковите мотриси в минути
05:00 – 08:30 7 мин. 14 мин.
08:30 – 09:30 6:30 13
09:30 – 20:30 6 12
20:30 – 21:30 6:30 13
21:30 – 24:00 7:30 15

За съжаление към момента на написване на тази публикация, не съществува работеща система за разписание на метрото, която да проследява движението на мотрисите в реално време, по подобие на останалите обществени превозни средства в София.
Тоест при определени обстоятелства, довели до забавяния на мотриси е възможно, метро разписанията да не отговарят на реалността.

Остава да се надяваме, че в скоро време, ще бъде създадена работеща система, за метро разписание, която да проследява движението на мотрисите, отразявайки забавянията им в реално време в сайта за градска мобилност на София.

Това е нещо, което би улеснило още повече жителите и гостите на град София, които пътуват със Софийската подземна железница.