Метро София

Общи условия за ползване

Дата на последна актуализация: 18.04.2017 година.
С използването на настоящия сайт (метрософия.com), ние приемаме че като потребители вие сте прочели и сте съгласни с текущите общи условия за ползване на сайта:

Ограничение на отговорността

  1. Сайтът метрософия.com и неговите собственици, не носят отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, които са породени вследствие от използването на сайта.
  2. Сайтът метрософия.com и неговите собственици, не носят отговорност за интерпретацията на точността, целостта и полезността на съдържащата се информацията в него.
  3. Настоящия сайт и неговите собственици, не носят отговорност за информацията, която се съдържа в сайтове, към които са поставени линкове.
  4. Настоящия сайт и неговите собственици, не носят отговорност за публикуваните потребителски коментари в сайта.

Общи правила

  1. Всички потребители на настоящия сайт трябва да спазват добрия тон и да се придържат към общоприетите норми за добра поведение.
  2. Забранява се наводняването на сайта със спам коментари, офтопик и други подобни.
  3. Напълно се забраняват коментарите които съдържат обиди към човек или институция, аморални или неприлични фрази.
  4. Забраняват се коментари, които рекламират директно или недиректно фирми, продукти, лица или институции.

Политика относно бисквитките

Политиката относно бисквитките се отнася за метрософия.com, както и за всички страници намиращи се под този домейн.

Настоящия сайт използва външни услуги (социални бутони, броячи и други), които са предоставени от трети страни, те от своя страна е възможно да поставят бисквитки. Настоящия сайт и неговите собственици не може да гарантират безопасността на данните, които се предоставят от тези трети страни.